0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLVIII/370/09 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmicie połączenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Łęczycy i Przedsiębiorstwa Energetyka Cieplna Spółka z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
XLVIII/371/09 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówTAK pokaż
XLVIII/372/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLVIII/373/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLVIII/374/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLVIII/375/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Łeczycy przy ul. Zachodniej, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.TAK pokaż
XLVIII/376/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy przy ul. Zachodniej, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległychTAK pokaż
XLVIII/377/09 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli inwestycji remont ogrodzenia stadionuTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl