0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLIX/378/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLIX/379/09 w sprawie przyjęcia " Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010rTAK pokaż
XLIX/380/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid.729/5 położonej w Łęczycy przy ul. Pl.T. Kościuszki 27, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XLIX/381/09 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Robertowi UrbankowiTAK pokaż
XLIX/382/09 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Grzegorzowi SobińskiemuTAK pokaż
XLIX/383/09 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi Robertowi WolskiemuTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl