0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
L/384/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łęczyca do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny Łuk Turystyczny"TAK pokaż
L/385/10 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczycka integracja"Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej;Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;Poodziałanie:7.1TAK pokaż
L/386/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 10 lat, której przedmiotem jest lokal użytkowy nr 2 usytuowany w budynku położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 8TAK pokaż
L/387/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób działania Burmistrza Miasta ŁęczycaTAK pokaż
L/388/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2010TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl