0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LI/389/10 w sprawie zmiany uchwały Nr L/388/10 Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2010TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl