0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LIII/391/10 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nieodpłatnej i odpłatnej pomocy w zakresie żywienia realizowanej w ramach programu :"Pomoc państwa w dożywianiu "zasad ustalania nieodpłatności oraz trybu ich pobierania w 2010rTAK pokaż
LIII/392/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia doatcji z budżetu Miasta Łęczyca dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Łęczyca oraz trybu8 i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaTAK pokaż
LIII/393/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łeczyca na 2010rTAK pokaż
LIII/394/10 w sprawie wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
LIII/395/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu - garaż usytuowanego w budynku garażowym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
LIII/396/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 287/XLII/97 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 września 1997r w sprawie ustalenia regulaminu schroniska miejskiego w ŁęczycyTAK pokaż
LIII/397/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
LIII/398/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVIII/377/09 Rady Miasta Łeczyca z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli inwestycji remont ogrodzenia stadionuTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl