0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LV/400/10 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach praezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010rTAK pokaż
LV/401/10 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2009rTAK pokaż
LV/402/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej TAK pokaż
LV/403/10 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości polożonej w Łęczycy przy zbiegu ulic Belwederska i Bitwy nad BzurąTAK pokaż
LV/404/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid.560/65, położonej w Łęczycy przy ul. Zachodniej,niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
LV/405/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1696/3, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.TAK pokaż
LV/406/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej na rzecz jej użytkownika wieczystegoTAK pokaż
LV/407/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łęczyca do współpracy i podpisania umowy partnerskiej z Miastem Krasnystaw oraz Gminą Opole LubelskieTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl