0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LIX/421/10 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęczyca Panu prof. dr. hab. Janowi SzymczakowiTAK pokaż
LIX/422/10 w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2010 " Szkolne Centrum Edukacji", Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie :9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnTAK pokaż
LIX/423/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2010rTAK pokaż
LIX/424/10 w sprawie udzielania pomocy finanoswej dla Powiatu Łeczyckiego na realizację zadania poelegającego na przebudowie ulicy Lotniczej i Belwederskiej w ŁęczycyTAK pokaż
LIX/425/10 w sprawie określenia zakresu i formy inforamcji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za I półrocze roku budżetowego wraz z inforamcją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finasowej oraz o pzrebiegu wykonania planu finasowego samorządowyTAK pokaż
LIX/426/10 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Bzura" z siedzibą w ŁowiczuTAK pokaż
LIX/427/10 w sprawie przyjęcia zmian w Statutu Związku Miedzygminnego "Bzura" z siedzibą w ŁowiczuTAK pokaż
LIX/428/10 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli skargi złożonej przez Marisza Zięba właściciela firmy FHU BOMAR w ŁęczycyTAK pokaż
LIX/429/10 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Łęczyca wyrażającego sprzeciw wobec lealnego obratu tzw. "doaplaczami" na terenie miasta Łęczyca TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl