0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LX/430/10 w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Łęczyca porozuminia z powiatem Łęczyckim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Powiat Łęczycki przedszkola specjalnego w Zespole PlacóTAK pokaż
LX/431/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2010rTAK pokaż
LX/432/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu - garażu usytuowanego w budynku garażowym, położonym w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 8 TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl