0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LXI/433/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczca na 2010rTAK pokaż
LXI/434/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej TAK pokaż
LXI/435/10 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łeczyca - ul. Ozorkowska" wnioskowanego przez Gminę Miasto Łęczyca w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy DrTAK pokaż
LXI/436/10 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Bzura" z siedzibą w ŁowiczuTAK pokaż
LXI/437/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/257/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 18 września 2008rTAK pokaż
LXI/438/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania do organów samorządu terytorialnego. TAK pokaż
LXI/439/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Ojcu Gwardianowi Salwatorowi Witoldowi Bartosikowi.TAK pokaż
LXI/440/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca pani Agacie Tuszyńskiej.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl