0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
I/1/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 22 listopada 2006r głosowania w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/2/06 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/3/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/4/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 22 listopada 2006r głosowania w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/5/06 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/6/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl