0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
III/14/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2007TAK pokaż
III/15/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2007TAK pokaż
III/16/06 w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2007TAK pokaż
III/17/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.TAK pokaż
III/18/06 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Gminnego, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
III/19/06 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli skargi złożonej przez Panią Henrykę KowalczykTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl