0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
UCHWAŁA NR VII/56/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Łęczyca kandydujących na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcę.TAK pokaż
UCHWAŁA NR VII/57/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoTAK pokaż
UCHWAŁA NR VII/58/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl