0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
IX/68/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
IX/69/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
IX/70/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007r TAK pokaż
IX/71/07 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrodyTAK pokaż
IX/72/07 w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego "Zieleń Miejska" w jednostkę budżetowąTAK pokaż
IX/73/07 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Miasta ŁęczycaTAK pokaż
IX/74/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 324 położonej w Łęczycy przy ul GórniczejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl