0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
X/75/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi przy ul.Belwederskiej TAK pokaż
X/76/07 zmiany do budżetu miasta na rok 2007rTAK pokaż
X/77/07 zmiany do budżetu miasta na 2007rTAK pokaż
X/78/07 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Łęczyca TAK pokaż
X/79/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy w drodze przetarguTAK pokaż
X/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku komunalnym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
X/81/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów stanowiących własność Miasta Łęczyca objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną położonych w Łęczycy przy ul. Lotniczej w drodze przetargu TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl