0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XI/82/07 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Bzura" i przyjęcia statutu TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl