0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XII/83/07 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowejTAK pokaż
XII/84/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łeczyca na 2007rTAK pokaż
XII/85/07 w sprawie zatwierdzenia "Programu rozwoju Towarzystwa Budownictwa Społecznego spólka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łeczycy na okres 5-ciu lat w świetle polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Łęczyca"TAK pokaż
XII/86/07 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki "Towarzystwa Społecznego Spólka z o.o. w Łęczycy" nieruchomości położonych w ŁęczycyTAK pokaż
XII/87/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy w drodze przetarguTAK pokaż
XII/88/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonych w Łęczycy w drodze przetarguTAK pokaż
XII/89/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy w drodze przetarguTAK pokaż
XII/90/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łeczycy w drodze przetarguTAK pokaż
XII/91/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy w drodze przetarguTAK pokaż
XII/92/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łęczycy w drodze bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XII/93/07 w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XLVI/2002 Rady Miasta Łęczycy z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy, zmienionej uchwałą Nr XXX/361/05 z dnia 23 czerwca 2005r oraz ucTAK pokaż
XII/94/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 października 2005r w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w ŁęczycyTAK pokaż
XII/95/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w ŁęczycyTAK pokaż
XII/96/07 w sprawie powołania zespołu opinującego kandydatów na ławnikówTAK pokaż
XII/97/07 w sprawie wprowadzenia ryczałtów dla radnych Rady MiastaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl