0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XV/100/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie ulicy Belwederskiej w ŁęczycyTAK pokaż
XV/101/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta XXVIII/338/05 z dnia 23 marca 2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej- Gimnazjum w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczenia;zmienionej uchTAK pokaż
XV/102/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XV/103/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XV/104/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 4/12 części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległychTAK pokaż
XV/105/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na rzecz kazdoczesnego właściciela działki :nr ewid.627/2 usytuowanej przy ul Kaliskiej 32TAK pokaż
XV/106/07 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowychTAK pokaż
XV/107/07 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Łęczyca Panu prof.dr.inż. arch Henrykowi JaworowskiemuTAK pokaż
XV/108/07 w sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejTAK pokaż
XV/109/07 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w ŁęczycyTAK pokaż
XV/110/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w ŁęczycyTAK pokaż
XV/111/07 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w ŁodziTAK pokaż
XV/112/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w ŁodziTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl