0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVI/113/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVI/114/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVI/115/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVI/116/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007rTAK pokaż
XVI/117/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszaniowego zasobu Gminy Miasta ŁęczycyTAK pokaż
XVI/118/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/496/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 czerwca 2006r dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanie stałej stopy proceTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl