0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XX/161/08 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/10/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania,określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XX/162/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/434/05 Rady Miasta Łeczyca z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ŁęczycyTAK pokaż
XX/163/08 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Łęczyca ze Związku Gmin Regionu ŁódzkiegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl