0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXI/164/08 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/12/06 Rady Miasta Łeczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXI/165/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXI/166/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łeczyca na 2008rTAK pokaż
XXI/167/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXI/168/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXI/169/08 w sprawie wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łeczyca Pana Adrzeja OlszewskiegoTAK pokaż
XXI/170/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem Miasta Łęczyca na lata 2008-2012TAK pokaż
XXI/171/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ściekówTAK pokaż
XXI/172/08 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl