0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXII/173/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego TAK pokaż
XXII/174/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl