0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXV/195/08 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2007rTAK pokaż
XXV/196/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXV/197/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
XXV/198/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działek gruntu oznaczonych nr ewidencyjnym 696/15, 696/17,696/19 niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości perzyległejTAK pokaż
XXV/199/08 w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 maja 2007r w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXV/200/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/8/06 Rady Miasta Łeczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej , określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl