0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVI/201/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXVI/202/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXVI/203/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXVI/204/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXVI/205/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Łeczyca umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki- kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic"ze środków Zitegrowanego Programu TAK pokaż
XXVI/206/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Andrzeja OlszewskiegoTAK pokaż
XXVI/207/08 w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie oraz zawarcie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskiem w Łodzi w celu realizacji projektu "Budowa Zitegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"w ramach RegioTAK pokaż
XXVI/208/08 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu " Z nauką ścisłą za Pan Brat",w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,Poddziałanie 3.TAK pokaż
XXVI/209/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Łęczyca Nr XVIII/216/04 z dnia 8 kwietnia 2004r w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki z o.o w Łęczycy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Łęczycy własności nieruchomośTAK pokaż
XXVI/210/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/9/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXVI/211/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXIII/192/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Schroniska Miejskiego dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy, zmienionej uchwała XXIV/193/08 Rady MiastTAK pokaż
XXVI/212/08 w sprawie utworzenia stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza III WielkiegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl