0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVIII/214/08 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 05 czerwca 2008r głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/215/08 w sprawie przyjęcia regulaminu odwołania Przewodniczęgo Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/216/08 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/217/08 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 05 czerwca 2008r głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/218/08 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/219/08 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/220/08 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 05 czerwca 2008r głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/221/08 w sprawie przyjęcia regulaminu odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/222/08 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/223/08 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 05 czerwca 2008r głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/224/08 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/225/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl