0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXX/229/08 w sprawie wprowadzenia zm. w uchwale nr II/8/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego TAK pokaż
XXX/230/08 w sprawie wpr. zm. w uchwale nr II/10/06 Raday Miasta Łeczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia , ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXX/231/08 w sprawie wpr. zm. w uchwale nr II/9/06 Raday Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu , ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXX/232/08 w sprawie wpr. zm. w uchwale nr II/12/06 Raday Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji , ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl