0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXII/234/08 w spr. wpr. zm w uchwale nr II/12/06 RM Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zm uchw. XXI/164/08 z 7 lutegoTAK pokaż
XXXII/235/08 w spr. wpr. zm w uchwale nr II/11/06 RM Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury,Zdrowia i Opieki Społecznej ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXXII/236/08 w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Gospodarki i MieniaTAK pokaż
XXXII/237/08 w spr. wpr. zm w uchwale nr II/10/06 RM Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zm uwch. XX/161/08 z dnia 22TAK pokaż
XXXII/238/08 w spr. wpr. zm w uchwale nr II/9/06 RM Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zm uch. XXVI/210/08 z dnia 20 maTAK pokaż
XXXII/239/08 w spr. wpr. zm w uchwale nr II/8/06 RM Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zm uch. XXV/200/08 z dnia 23 kwietnia 2008r, oraz XXX/229/08 z dnia 24 czTAK pokaż
XXXII/240/08 w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/143/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 20 grudnia 2007r w spr. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet Radnych Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXII/241/08 w spr. wpr. zm w uchw. nr XXIII/192/08 RM Łęczyca z dnia 28 marca 2008r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Schroniska Miejskiego dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy, zm uch. nr XXIV/193/08 z dnia 15 kwietnia 2008roraz XXVI/211/08TAK pokaż
XXXII/242/08 w sprawie powołania Rady przy Muzeum w ŁęczycyTAK pokaż
XXXII/243/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXII/244/08 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp.z o.o w Łęczycy urządzeń kotłowni na paliwa odnawialne z urządzeń kotłowni na paliwa odnawialne z urządzeniami ciepłowniczymi i infastrukturą oraz sieci cieplnej łąTAK pokaż
XXXII/245/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 8 lat, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej oddana w najem na czas oznaczonyTAK pokaż
XXXII/246/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIII/188/08 z dnia 28 marca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Łęczycy nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl