0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIII/247/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXIII/248/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008r Powiatowi Łęczyckiemu na dofinansowanie dostosowania kwalifikacji personelu medycznego do potrzeb lecznictwa odwykowego- szkolenie personelu medycznego Poradni Leczenia Uzależnień w Łęczycy-jednostki organizaTAK pokaż
XXXIII/249/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXIII/250/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXIII/251/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXIII/252/08 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 " Wsparcie społeczne osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy" Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej; DziaTAK pokaż
XXXIII/253/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/216/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Łęczycy" własności niTAK pokaż
XXXIII/254/08 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/500/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, odraczaniaTAK pokaż
XXXIII/255/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/12/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmiTAK pokaż
XXXIII/256/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/11/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl