0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIV/257/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznejTAK pokaż
XXXIV/258/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/274/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XXXIV/259/08 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007-2013" program współpracy dla NGO", Priorytet:VII Promocja intergacji społecznej, Działanie:7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracjiTAK pokaż
XXXIV/260/08 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 " Patriotyzm-na drodze integracji lokalnej", Priorytet:VII.Promocja integracji Społecznej, Działanie:7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnTAK pokaż
XXXIV/261/08 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczyca filmowa",Priorytet:VII Promocja inregracji społecznej, działanie:7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.TAK pokaż
XXXIV/262/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXIV/263/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXIV/264/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.TAK pokaż
XXXIV/265/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miasto Łęczyca samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku komunalnym położonym w Łęczycy przy ul.Belwederskiej 17TAK pokaż
XXXIV/266/08 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Łęczycy udziału w wysokości 1/19 części nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl