0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXV/267/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/277/04 rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta ŁęczycyTAK pokaż
XXXV/268/08 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Łęczycy przy ul. Przedrynek 2TAK pokaż
XXXV/269/08 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Bzura"TAK pokaż
XXXV/270/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości oddane w najem na okres krótszy niż 3 lata stanowiące własność Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXV/271/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanie stałej stopy procentowej od tych opłatTAK pokaż
XXXV/272/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008rTAK pokaż
XXXV/273/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008rTAK pokaż
XXXV/274/08 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl