0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVII/278/08 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008 r.TAK pokaż
XXXVII/279/08 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008 r.TAK pokaż
XXXVII/280/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2009.TAK pokaż
XXXVII/281/08 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychTAK pokaż
XXXVII/282/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2009.TAK pokaż
XXXVII/283/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/339/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmu oraz stosowania stawek czynszu za lokale użytkowe.TAK pokaż
XXXVII/284/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/400/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Łęczycy.TAK pokaż
XXXVII/285/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy przy ul. Żydowskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.TAK pokaż
XXXVII/286/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy na rzecz jej użytkownika wieczystegoTAK pokaż
XXXVII/287/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 25 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.TAK pokaż
XXXVII/288/08 w sprawie powołania Sekretarza Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXVII/289/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/12/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmiTAK pokaż
XXXVII/290/08 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Miasta Łęczyca XXXV/271/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanTAK pokaż
XXXVII/291/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.TAK pokaż
XXXVII/292/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nieodpłatnej i odpłatnej pomocy w zakresie żywienia realizowanej w ramach programu: „Pomoc państwa w dożywianiu”, zasad ustalania odpłatności oraz trybu ich pobierania w 2009 roku.TAK pokaż
XXXVII/293/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia oraz zwalniania od opłat, a także ustalania odpłatności, trybu i terminu ich pobierania w roku 2009 r.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl