0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
I/1/10 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 02 grudnia 2010r głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/2/10 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczacego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/3/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/4/10 w sprawie powołania Komisji Skrytacyjnej do przeprowadzenia w dniu 02 grudnia 2010r głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
I/5/10 w sprawie przyjęcia regualminu Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łęczyca TAK pokaż
I/6/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łęczyca TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl