0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
II/10/10 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego. TAK pokaż
II/11/10 w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego. TAK pokaż
II/12/10 w sprawie powołania Komisji Statutowej, do opracowania zmian w Statucie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
II/7/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
II/8/10 w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego. TAK pokaż
II/9/10 w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl