0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
IV/26/11 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011TAK pokaż
IV/27/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl