0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
V/28/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2043 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
V/29/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łeczyca na rok 2011TAK pokaż
V/30/11 w sprawie wyznaczenia do reprezentowania gminy Miasta Łęczyca w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Ziemi ŁęczyckiejTAK pokaż
V/31/11 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasta Łęczyca w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Bzura"TAK pokaż
V/32/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 5D w ŁęczycyTAK pokaż
V/33/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVIII/377/09 Rady Miasta Łęczyca z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli inwestycji remont ogrodzenia stadionu.TAK pokaż
V/34/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr LIX/428/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 lipca 2010r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli skargi złożonej przez Mariusza Zięba właściciela firmy FHU BOMAR w ŁęczycyTAK pokaż
V/35/11 w sprawie wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Łęczyca. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl