0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
VI/36/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
VI/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011r.TAK pokaż
VI/38/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalnośTAK pokaż
VI/39/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.TAK pokaż
VI/40/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Łęczyca do Powiatowej Rady ZatrudnieniaTAK pokaż
VI/41/11 w sprawie udzielenia poparcia dla projektu „Tum – perła romańskiego szlaku” i wyrażenia sprzeciwu przeciwko działaniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.TAK pokaż
VI/42/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto ŁęczycaTAK pokaż
VI/43/11 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportoweTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl