0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
VII/44/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinnie oraz ofiar przemocy w rodzinnie w latach 2011-2013.TAK pokaż
VII/45/11 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.TAK pokaż
VII/46/11 w sprawie przeprowadzenia konsulatacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyckiego na lata 2011-2015".TAK pokaż
VII/47/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta Łęczyca.TAK pokaż
VII/48/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011r.TAK pokaż
VII/49/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/42/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011rokuw sprawie opłat zaświadczenia udzielone w czasie przekarczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowaadzonych przez TAK pokaż
VII/50/11 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Mariusza Zięba właściciela firmy FHU BOMAR w Łęczycy na brak działań Burmistrza Miasta. TAK pokaż
VII/51/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/12/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 9 grudnia 2010r.w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Miasta Łęczycy.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl