0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
VIII/52/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/137/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż
VIII/53/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/186/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008r w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż
VIII/54/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/291/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 października 2004r aktualizujących przyjęcia "Programu Rewitalizacji Łęczyckiej Starówki na lata 2007-2013"TAK pokaż
VIII/55/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta Łęczyca.TAK pokaż
VIII/56/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miasta Łęczyca na 2011rTAK pokaż
VIII/57/11 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
VIII/58/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul.Ogrodowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.TAK pokaż
VIII/59/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul.lotniczej na rzecz jej użytkownika wieczystego.TAK pokaż
VIII/60/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzeadż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej polozonej w Łęczycy przy ul.lotniczej na rzecz jej użtkownika wieczystego.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl