0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
X/69/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
X/70/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011rTAK pokaż
X/71/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/186/2008 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008r w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl