0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XI/73/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011r w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.TAK pokaż
XI/74/11 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011rTAK pokaż
XI/75/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnikówTAK pokaż
XI/76/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XI/77/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011rTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl