0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XII/78/11 w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysTAK pokaż
XII/79/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy położonego w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza,Ozorkowskie Przedmieście, terenów PKP i kolei wąskotorowejTAK pokaż
XII/80/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011–2043 Gminy Miasta Łęczyca.TAK pokaż
XII/81/11 W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011 r.TAK pokaż
XII/82/11 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łęczyca – ul. Wojska Polskiego” wnioskowanego przez Gminę Miasto Łęczyca w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „TAK pokaż
XII/83/11 w sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejTAK pokaż
XII/84/11 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w ŁęczycyTAK pokaż
XII/85/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w ŁęczycyTAK pokaż
XII/86/11 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w ŁodziTAK pokaż
XII/87/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w ŁodziTAK pokaż
XII/88/11 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl