0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XV/101/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XV/102/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2011rTAK pokaż
XV/103/11 w sprawie uchwalenia zmiany Wiololetniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XV/104/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2012TAK pokaż
XV/105/11 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do organizacji pracy z rodzinąTAK pokaż
XV/106/11 w sprawie wyrażenia zgody na zaminę nieruchomościTAK pokaż
XV/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wiololokalowym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
XV/108/11 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl