0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVI/109/12 w sprawie wyrażenia protestu przeciwko projektowi Ministra Sprawiedliwości dotyczącemu utworzenia zamiejscowego wydziału Sądu Rejonowego w Łęczycy przy Sądzie Rejonowym w ZgierzuTAK pokaż
XVI/110/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XVI/111/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/126/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodzeTAK pokaż
XVI/112/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 71TAK pokaż
XVI/113/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wiololokalowym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
XVI/114/12 w sprawie nadania nazwy ulicyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl