0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVIII/119/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2043 Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XVIII/120/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łeczyca na 2012rTAK pokaż
XVIII/121/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/137/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż
XVIII/122/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/186/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008r w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl