0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XIX/123/12 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2012 rokTAK pokaż
XIX/124/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XIX/125/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu binifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Łęczycy przy ul Belwederskiej 38DTAK pokaż
XIX/126/12 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęczyca Panu prof. dr hab. Andrzejowi TomczakowiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl