0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XX/127/12 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
XX/128/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XX/129/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XX/130/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, ozn nr ewid.399/55 położonej w Łeczycy przy ul. KopalnianejTAK pokaż
XX/131/12 w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w ŁęczycyTAK pokaż
XX/132/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/8/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 09 grudnia 2010r w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl