0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXII/139/12 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ściekówTAK pokaż
XXII/140/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXII/141/12 w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Mogę liczyć na pomoc”, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szansTAK pokaż
XXII/142/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XXII/143/12 w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina miasto Łęczyca TAK pokaż
XXII/144/12 w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród i rodzaju wyróżnień przyznawanych za osiagnięte wyniki sportoweTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl