0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIV/156/12 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w ŁęczycyTAK pokaż
XXIV/157/12 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013-2020TAK pokaż
XXIV/158/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Łęczyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymTAK pokaż
XXIV/159/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl