0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXV/160/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2013TAK pokaż
XXV/161/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2013 TAK pokaż
XXV/162/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013TAK pokaż
XXV/163/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXV/164/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XXV/165/12 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013TAK pokaż
XXV/166/12 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rTAK pokaż
XXV/167/12 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoTAK pokaż
XXV/168/12 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013-2015TAK pokaż
XXV/169/12 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Bzura" z siedzibą w ŁowiczuTAK pokaż
XXV/170/12 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Bzura" z siedzibą w ŁowiczuTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl