0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVII/183/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVII/184/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013r TAK pokaż
XXVII/185/13 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonimicznej na terenie Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXVII/186/13 w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Łęczycka integracja” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 RozwóTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl