0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVIII/187/13 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Łęczyca do Powiatowej Rady ZatrudnieniaTAK pokaż
XXVIII/188/13 w sprawie podziału Gminy Miasto Łęczyca na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczychTAK pokaż
XXVIII/189/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/190/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013rTAK pokaż
XXVIII/191/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXVIII/192/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXVIII/193/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXVIII/194/13 o zmianie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl